Vogelschieten Varsseveldse Volksfeesten verplaatst van Sportpark Oberink naar Hofshuus!

Centraliseren activiteiten en groter publiek enthousiasmeren door te starten om 10 uur

Een traditionelere activiteit dan het vogelschieten is haast niet denkbaar. Na ruim 50 jaar vogelschieten op Sportpark Oberink heeft het bestuur van de Algemene Oranje Vereniging (AOV) in goed overleg met de besturen van Sportclub Varsseveld en Schietcollege Prins Alexander besloten tot wijziging van de locatie van deze activiteit. Met ingang van de komende volksfeesten zal het vogelschieten op de vrijdagochtend plaatsvinden op het terrein bij de Gesinkschure naast het Hofshuus.

Het doel dat hiermee bereikt wordt, is dat veel activiteiten van de Varsseveldse Volksfeesten meer geconcentreerd worden rondom het Hofshuus; een totaalprogramma voor alle inwoners van Varsseveld, van jong tot oud. Ten tweede zouden de organisatoren graag wat nieuwe aanwas zien bij het vogelschieten. Dat wordt mede ingegeven door het aanvangstijdstip een uur op te schuiven. “Hierdoor hopen we toch een extra groep deelnemers te bereiken die liever op de vrijdag een uurtje later uit de veren komen”, aldus Luc Helmink, voorzitter van de AOV.

Het aantal schutters is al jaren iets teruglopend. Door het schieten een nieuwe impuls te geven probeert de organisatie, die ook op de nieuwe locatie zal bestaan uit een samenwerking tussen de AOV, Sportclub Varsseveld en Schietcollege Prins Alexander, hier verandering in te brengen en uiteindelijk de saamhorigheid van het volksfeest te vergroten. Het is voor belangstellenden die de andere activiteiten bij het Hofshuus bezoeken nu ook erg makkelijk even een kijkje te nemen bij de strijd naar het felbegeerde koningschap. De drempel wordt lager. En andersom natuurlijk ook!

De plannen voor de nieuwe setting worden in de komende periode verder uitgewerkt door een commissie gevormd uit een afvaardiging van de AOV en Sportclub Varsseveld. Niet alleen de locatie, maar ook de randzaken worden aangepakt om een fantastische nieuwe traditie in te zetten. Ronald

Ruesink, voorzitter Sportclub Varsseveld: “Vanzelfsprekend vinden we het bijzonder jammer dat deze activiteit niet meer op ons terrein plaatsvindt. We gaan ervan uit dat het vogelschieten bij het Hofshuus ook een succes gaat worden. Als Sportclub Varsseveld zijn we dan ook verheugd dat onze bijdrage aan dit evenement voor een flink aantal jaren verzekerd is. Dat Sportpark Oberink niet langer de plek is voor het koningsnummer van de Volksfeesten betreuren we natuurlijk. Echter we zullen alles in het werk stellen om tezamen met de AOV en Schietcollege Prins Alexander het ook op deze nieuwe, voor Varsseveld historische plek, tot een succes te maken.”

Luc Helmink, voorzitter AOV: “Het verplaatsen van het vogelschieten naar het Hofshuus leeft al enkele jaren binnen ons bestuur, maar we waren van mening dat dit alleen mogelijk zou zijn met het handhaven van de goede samenwerking met Sportclub Varsseveld en Schietcollege Prins Alexander. Dit was ons belangrijkste uitgangspunt en we zijn dan ook trots dat we deze stap naar tevredenheid van alle partijen kunnen zetten. We verzekeren alle trouwe schutters dat het ook bij het Hofshuus een prachtig evenement wordt.”

V.l.n.r. Luc Helmink (voorzitter AOV), Herman Wisselink (commissie AOV/Sportclub Varsseveld), Dick Gussinklo (voorzitter Schietcollege Prins Alexander), Wiebe Keulen (AOV), Cees Schuurman (voorzitter Museumboerderij het Hofshuus), Martin Heersink (commissie AOV/Sportclub Varsseveld), Margot Velthorst-van Liere (AOV), Ronald Ruesink (voorzitter Sportclub Varsseveld) en Frank Lettink (AOV).

Op de foto ontbreekt: Hans Heersink (commissie AOV/Sportclub Varsseveld).

Download persbericht