Optocht

Als op donderdagavond de wegen worden afgezet; als je al een tijdje een beetje nerveus op het trottoir staat te wachten; als je in de verte de eerste klanken van Concordia of Jubal hoort; als de vendeliers eindelijk in zicht komen? Ja, dan weet je dat het Varssevelds Volksfeest gaat beginnen. Want de optocht…. dat is hèt begin van ons jaarlijks feest. Met dat gevoel is toch iedere Varssevelder groot geworden?

In het oprichtingsjaar 1964 werd de eerste kinderoptocht georganiseerd. Een aantal jaren later, in 1970, werd voor het eerst een ‘grote’ optocht in het programmaboekje aangekondigd. De donderdagavond is dan nog voor de kinderoptocht en de zaterdagochtend voor de optocht van de volwassenen; de ‘grote’ optocht.

Dit verandert in 1976. Op de donderdagavond is het weer vergelijkbaar met het slechte weer in 2011. Regen en onweer! De kinderoptocht kan niet doorgaan. In allerijl wordt besloten om op zaterdagochtend beide optochten samen door het dorp te laten trekken. Het blijkt een gouden greep. In de jaren die volgen gaan de kinder- en de grote optocht verder als één geheel en trekken ze op donderdagavond en zaterdagochtend eendrachtig door het dorp. Dit samengaan symboliseert de continuïteit en vitaliteit van de optocht. De bouwers van de ‘grote’ optocht en de bouwers ‘van de toekomst’ laten gezamenlijk zien voor wat een prachtige optocht zij garant staan.

De Varsseveldse optocht kan ieder jaar weer op een enorme hoeveelheid gastvrijheid en draagvlak bij de Varssevelders rekenen. Met gastvrijheid en draagvlak alleen maak je echter geen optocht. Hiervoor is ook geld nodig. Voor muziekkorpsen, bloemen, prijzengeld en veiligheid. Bij elkaar loopt het flink op en bedraagt de jaarlijkse begroting ongeveer ? 35.000,–.  Ook hiervoor geen vergeefs beroep op Varsseveld. Ondernemers en ondernemingen worden al in het vroege voorjaar aangeschreven met het verzoek voor een bijdrage. Maar niet enkel de Varsseveldse ondernemers, ook u als particulier staat borg voor een geslaagde optocht. Ook u bent deze zomer met een collectelijst bezocht. Dit bijna nooit tevergeefs. En als de optocht op donderdag en zaterdag door de straten trekt, zijn daar de mensen van dansgroep ?t Olde Getrouw?. Ook zij weten met hun zaaivaten nog eens een forse bijdrage bij de bezoekers op te halen. In totaal wordt ongeveer tweederde van de benodigde financiën gedoneerd. Wat zouden we zijn zonder al deze Varsseveldse burgers… Samen maken we de optocht!