Notulen algemene ledenvergadering 2018

Vrijdag 26 januari heeft de algemene ledenvergadering van de AOV plaatsgevonden bij Fu-Hing. Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van bestuursleden: Rene Ansink, Gerrie Geessink, en Frank Kreeftenberg en commissieleden: Dinie Hubers en Jochem Vink. Het bestuur dankt hen allen voor de jarenlange inzet.

Nieuwe bestuursleden:

  • Wiebe Keulen
  • Frank Lettink

Nieuwe commissieleden:

  • Elserieke Dales
  • Peter de Goijer

Enquête

In december heeft de AOV een enquête gepubliceerd om de meningen te peilen onder haar leden over de nieuwe (online)voorverkoop. De enquête is massaal ingevuld en heeft geresulteerd in uiterst positieve resultaten. Uiteraard zijn er nog voldoende verbeterpunten waar de AOV zich het komende jaar op gaat richten.
De winnaars van de passe-partouts zijn tijdens de vergadering getrokken:

  • Stefan Even
  • Sanne Gregorowitsch
  • Mark Jansen

 

Notulen ALV 2018