Notulen online ALV 2022

Op 4 februari jongstleden heeft de algemene ledenvergadering vanwege de huidige corona maatregelen online plaatsgevonden. Bekijk hier de notulen van de ALV.