Notulen online ALV 2021

Op 5 februari jongstleden heeft de algemene ledenvergadering vanwege de huidige corona maatregelen online plaatsgevonden.

Bekijk hier de notulen van de ALV: Notulen ALV 2021