Notulen ALV 2023 – 27 januari

Op 27 januari jongstleden heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden bij de Ploeg in Varsseveld. Het was een gezellige bijeenkomst, waarin we terug hebben gekeken op afgelopen jaar en vooruit hebben gekeken naar alle festiviteiten dit jaar. Bekijk hier de notulen van de ALV.