Notulen ledenvergadering 2020

Op vrijdag 24 januari 2020 werd de algemene ledenvergadering gehouden bij hotel & restaurant De Ploeg in Varsseveld. Bekijk hier de notulen (PDF).

Tijdens deze ledenvergadering vond er onder andere een bestuurswissel plaats. Marcel Zweers werd door de vergadering benoemd tot nieuwe voorzitter van de AOV en nam hierbij ‘het stokje’ van Luc Helmink over.

Via deze weg willen we Luc namens alle leden nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen 6 jaar bij de mooiste vereniging van Varsseveld.

Gepubliceerd 8 februari 2020.