Ledenvergadering AOV

Het bestuur van de Algemene Oranje Vereniging Varsseveld nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 5 februari 2021 om 20.00 uur. Deze zal vanwege corona digitaal plaatsvinden.

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen ALV 2020
  3. Jaarverslag 2020
  4. Financieel verslag 2020
  5. Verslag kascommissie
  6. Benoeming nieuwe kascommissie
  7. Verkiezingen
  8. Vooruitblik 2021
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Notulen

Zie hierbij de de notulen van de ledenvergadering 2021.