ALV AOV 2023 – 8 maart

Het bestuur van de Algemene Oranjevereniging Varsseveld nodigt haar leden uit voor de 2e jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 8 maart 2023 om 20.00 uur bij De Ploeg, Kerkplein 17 te Varsseveld.

AGENDA

Stemming statutenwijziging

Tijdens de ledenvergadering van 27 januari jl. werd het vereiste minimaal aantal aanwezige leden om een geldig besluit omtrent de statutenwijziging te nemen, niet gehaald.

Statutair zijn wij daarom verplicht een tweede gelegenheid te bieden om uw stem uit te brengen. De ledenvergadering waarvoor we u nu uitnodigen staat om deze reden volledig in het teken van een tweede stemming om de statutenwijziging door te kunnen voeren.

Het voorstel van de nieuwe statuten is te vinden op onze website.

Datum Koningsdag: donderdag 27 april 2023

Data Volksfeesten: 17 t/m 20 augustus 2023