Algemene ledenvergadering 2022

Het bestuur van de Algemene Oranje Vereniging Varsseveld nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 5 februari 2021 om 20.00 uur. Deze zal vanwege corona digitaal plaatsvinden.

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen vorige ledenvergadering
  3. Jaarverslag 2021
  4. Financieel verslag 2021
  5. Verslag kascommissie
  6. Benoeming nieuwe kascommissie
  7. Verkiezingen
  8. Vooruitblik 2022
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Aanmelden

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar: secretariaat@aov-varsseveld.nl. Na aanmelding zult u tijdig de link naar de digitale omgeving ontvangen, vergezeld van de bijbehorende stukken.