AOV

De AOV is een organisatie met een duidelijke organisatiestructuur, bestaande uit enthousiaste en bereidwillige vrijwilligers. De bestuursstructuur van de Algemene Oranje Vereniging is door de jaren heen wat veranderd. Een andere tijd vraagt een andere aanpak.

De opzet waarvoor gekozen is, is een bestuursvorm om effectiever te kunnen werken en ook om de hoeveelheid werk beheersbaar te houden. Er wordt gewerkt met een algemeen bestuur, met daarnaast verschillende commissies. Elke commissie houdt zich bezig met een specifiek onderdeel, zoals bijvoorbeeld Koningsdag, PR of terrein. De commissiehoofden zijn bestuursleden en die zijn maandelijks aanwezig op de bestuursvergaderingen.
Elke commissie vergadert zelf naar behoefte. Zo komt de ene commissie maandelijks bij elkaar, terwijl dit voor een andere commissie volstaat met zes keer per jaar.